PETRŮV CENÍK

Tvorba webových aplikací, automatizace a digitalizace procesů, zakázkové programování, kurzy programování.

Má hodinová sazba

Základní sazba na všechny mé služby je od 900 Kč.
Nejsem plátce DPH.

Naše první setkání

Na našem prvním setkání (osobním, on-line) musím nejdříve zjistit, jestli jsem vámi danou poptávku / problém schopný řešit. Pokud ano, bude potřeba si domluvit minimální cenový rozsah a čas realizace. V tomto případě je počáteční konzultace zdarma, a to v rozsahu max. 2 hodin, popřípadě telefonickým hovorem v rozsahu 30 minut. Pokud se společně domluvíme, bude nutné si závazně potvrdit spolupráci. Teprve poté bychom se pustili do detailnějších analýz a konzultací.

Specifikace projektu

Než se potkáme, doporučuji si připravit detailnější specifikaci vašeho požadavku / problému. Jedná se především o to, co by měla daná aplikace řešit, jaké má mít funkce, rozšíření a co má obsahovat - rozpitvání procesu, který chcete řešit. Ideální bude, když budete mít připraveny všechny otázky a podklady, nákresy, zkrátka být co nejlépe připraveni, aby byla schůzka co nejefektivnější.

Podle získaných podkladů a informací vytvoříme přesný popis fungování, které se v průběhu konztultací domluví a zdokumentují. Výsledkem je odhad časové i finanční náročnosti. Práce nezačne dříve, dokud nebude specifikace jasná a oběma stranami odsouhlasená.

Pokud neumíte podklady pro specifikaci připravit, tak vám s tím mohu pomoci. Budu se vás vyptávat na spoustu věcí a vše sepíšu do přehledného dokumentu. Pokud si myslíte, že specifikace není potřeba, tak není důvod ke spolupráci. Bez ní to prostě nelze.

Typ účtování

Pokud budeme spolu na něčem pracovat, lze využít projektové ceny (je potřeba perfektní specifikace), tedy cena za celý projekt, nebo hodinového účtování (servis, výzkum dodělávky, úpravy) - vhodné pro činnosti, kdy nemusí být dopředu zřejmý rozsah prací. Dojde-li k případným vícepracím, tedy pracím mimo specifikaci, budou účtovány hodinovou sazbou. Fakturace za mou práci probíhá podle domluvy s klientem. Většinou se platí záloha a zbytek po dokončení projektu (individuálně lze platbu rozdělit do více splátek).